Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a www.facebook.com/viragnakvilaga oldalon (továbbiakban Oldal) Lovizer Virág e.v. (továbbiakban Üzemeltető) által való termékértékesítésre vonatkoznak, Lovizer Virág és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. Az Oldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

Üzemeltetői adatok:

·         Üzemeltető: Lovizer Virág e.v (kisadózó)

·         Cím: 8640, Fonyód, Badacsony utca 24/a

·         Adószám: 76860892-1-34

·         Szerződés nyelve: magyar

·         Elérhetőség: aviragnakvilaga@gmail.com

·         Telefon: +36-30-5198056

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
· 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
· 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
· 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
· 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
· 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
· 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások:

Értékesítés a weboldalról

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Üzemeltető egyedi tervezésű ruhadarabokat, táskákat, egyéb kiegészítőket készít. A Virágnak világa-Lovizer Virág nevű Facebook-oldalon (továbbiakban: Oldal) nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve.

Fontos megjegyezni, hogy az itt értékesített termékek egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt az Oldalon szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a részedre megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy a megrendelést ennek figyelembevételével küldd meg! A kismértékű eltérések nem jelentik a megrendelés nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A megrendelés az Oldalon keresztül, személyes üzenetben, vagy űrlap segítségével történik, ez úton beszéljük meg a részleteket a megrendelt termékkel kapcsolatban, és az adatokat is ezen keresztül vesszük fel.

Amennyiben Vásárló rossz szállítási címet ad meg a megrendeléskor és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Üzemeltető a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül üzenetben értesíti az érintett Vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vásárló megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: Vásárló a másodszori kézbesítés díját állja.

Amennyiben a felszólításra Vásárló 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat Vásárló részére. Ez esetben az Üzemeltető nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Vásárló felé.

A megrendelés elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.facebook.com/viragnakvilaga (Virágnak világa-Lovizer Virág) Facebook-oldalon Messengerben, illetve emailben az aviragnakvilaga@gmail.com címen.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Termékek ára, a vásárlás költségei

Az árak forintban értendők. A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még Vásárlónak fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolási és a szállítási költséget. Üzemeltető a szállítónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A csomagszállítónak való átadást követően a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag -Logisztikai Kft., vagy a Magyar Posta Zrt., vagy a DPD Hungária Kft., vagy a FoxPost Zrt. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással vagy személyes átvétel esetén kézpénzben lehet kiegyenlíteni.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Üzemeltető email-ben küldi meg, külön kérésre a termékkel együtt kinyomtatva küldi meg a Vásárló részére.

Lehetőség van személyes átvételre is előzetes egyeztetés után Fonyódon.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –  Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében is, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki előreutalással/befizetéssel történhet. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén  Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja:

Lovizer Virág

Cím: 8640, Fonyód, Badacsony utca 24/a

Adószám: 76860892-1-34

Számlaszám: OTP Bank Zrt. 11773360-00644026-00000000

Kérjük, adja meg nevét a közlemény rovatban!

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján az Oldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától Vásárló nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. Vásárlónak kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

Vásárló írásban, email-ben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Üzemeltető nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén Vásárló köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Üzemeltető részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit Vásárló viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Üzemeltető részére visszaküldeni, vagy elektronikus számla esetén az elállási nyilatkozathoz csatolni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Üzemeltető a Vásárló által a részére kifizetett összeget visszatéríti Vásárlónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Üzemeltető jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét, amit maga határoz meg. Üzemeltető a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján Üzemeltető egyedi kérésre készítsen terméket Vásárló részére. Ennek költsége minden esetben megbeszélés kérdése.

Szavatosság – Garancia

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Üzemeltető köteles a Vásárló szavatossági igényét teljesíteni.

Üzemeltető csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt, és ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Oldalon keresztül vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha Üzemeltető az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Az Üzemeltető csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

levélben:8640, Fonyód, Badacsony utca 24/a

e-mailben: aviragnakvilaga@gmail.com

telefonon: +36-30-5198056 – munkanapon 8-16 óra között.

 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Adatvédelmi nyilatkozat

APA-játék!!!